blog.serverok.pl

mend0za friendica
W dniu dzisiejszym odbylem pierwszą konsultacje z prawnikiem w sprawę pozwy Skarbu Państwa za opieszałość Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Lodzi.

16 (!!!) miesięcy czekam na wydanie decyzji o pobyt czasowy na terenie Polski.

Następne kroki - sprowadzić NIK i kontrolę poselską na urząd wojewódzki. I pismo w MSW (ogran nadzodujacy) w imieniu fundacji "Białorusini w Łódzkim" żeby zmusili uzupełnić braki kadrowe , mierytoryczne i lokale w tym cbolernem urzedzie.

Jestem wkurwiony na maksa . Zrobię wszystko żeby podpalić siedlisko pod dupą urzędasów-nierobów.