mend0za
"Ściśle określona ekipa" (TM) KKS Kachi studiowała dziś Kanku-Dai, Kihon-ippon, Jyu-Ippon i Kaeshi-Ippon Kumite...

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10156008151209871&id=782659870